Visie

Kindcentrum Heidepark
Samen ontdekken we de toekomst

Waar staan en gaan wij voor?

Wij bereiden kinderen voor op hun toekomst. Op ónze toekomst. Van voorschoolse opvang tot het einde van groep 8: Partou en de Heidepark doen het samen. Met elkaar, met onze leerlingen en ouders, maar ook zeker met onze omgeving. Want een brede ontwikkeling vraagt om een brede blik. Met veel activiteiten om zelf te ervaren, ruimte om te ontdekken en oplossingen te zoeken. Zo leren onze kinderen, spelenderwijs, binnen én buiten de school.

Waar geloven wij in?

Aandacht voor elkaar en een duidelijke, veilige structuur vormen het fundament van onze school. Samen zorgen wij voor die fijne omgeving waar kinderen zich ontwikkelen en ervaren wie ze zijn, wat ze kunnen en waar hun interesses liggen. We geven ze veel kennis en vaardigheden mee, als onmisbare basis op hun ontdekkingstocht. Nieuwe kennis maakt nieuwsgierig, leidt tot nieuwe vragen en zo verbreden we de horizon steeds iets verder. Zo ontdekken we samen met onze kinderen de toekomst. De volgende kernwaarden vormen daarbij onze leidraad:

  • Sociale veiligheid
  • Aandacht
  • Mogelijkheden
  • Eigenaarschap
  • Nieuwsgierig