Leerlingenraad

Binnen kindcentrum Heidepark willen we graag dat leerlingen kunnen meepraten over de schoolontwikkelingen. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken.

Leerlingen worden hierdoor zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

In onze leerlingenraad zitten kinderen van groep 5 t/m 8. Kinderen die willen deelnemen kunnen zich kandidaat stellen. Per groep worden 2 vertegenwoordigers gekozen. De leerlingenraad vergadert 6 keer per schooljaar. De directeur van de school fungeert als voorzitter.

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit Ize en Nicky uit groep 5,
Aaron en Lisa uit groep 6, Tim en Aya uit groep 7 en
Wout en Amy uit groep 8.