Schoolgids en schoolplan

In een schoolgids beschrijft een school haar onderwijs en geeft ouders een beeld van visie, methodieken en opbrengsten. Voor nieuwe ouders is dit een eerste globale kennismaking met de school.

Download hier de schoolgids 2023-2024

Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarmee een school intern en extern aangeeft waar zij staat en wat in een periode van (maximaal) vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt.

In het schoolplan wordt de kwaliteit van het onderwijs beschreven. In het schoolplan wordt de kwaliteit beschreven van:

  • het onderwijskundig beleid
  • het personeelsbeleid
  • de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en verbeterd.

Download hier het schoolplan 2023-2027