Nieuwe leerlingen

Voor ouders (en kinderen) is de keuze van een school een erg belangrijk moment. Wij willen daar graag bij helpen. Deze website en de schoolgids zijn voorbeelden om een beeld te krijgen van de school. Toch is het beste om de school echt te ervaren. Wij zijn graag bereid om u onze school te laten zien en samen met u tot een overtuigde schoolkeuze te komen.

Mocht u uw kind al echt willen aanmelden, dan kunt u hier de aanmeldformulieren downloaden. Deze zijn ook op school verkrijgbaar.

Als uw kind 4 jaar wordt

Het eerste contact is meestal telefonisch. Tijdens dit contact wordt een afspraak gemaakt voor een meer persoonlijke kennismaking met de school. Die kennismaking bestaat uit een rondleiding door de school en een gesprek. Na dit gesprek wordt het aanmeldformulier, informatieboekje en de schoolgids meegegeven, zodat u zich nog beter op de school kan oriƫnteren. U kunt deze schoolgids op papier ontvangen, maar ook digitaal. Deze gids is overigens ook op de schoolsite te vinden.
Indien u kiest voor onze school, volgt de volgende aanmeldingsprocedure.

  • Aanmelden van kinderen gebeurt schriftelijk. Op onze website vindt u het formulier (aanmelding deel I). Als u liever een papieren versie wilt kunt u contact opnemen met onze administratie: info-heidepark@ooz.nl
  • Als KC Heidepark een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar ouders/verzorgers. Uw kind staat dan op de lijst om toegelaten te worden in groep 1.
  • U dient aan te geven of u uw kind ook op andere scholen heeft aangemeld.
  • Vanaf dat de leerling 3 jaar en 9 maanden is, kunt u aanmeldingsformulier deel II invullen. Wij sturen u dit als uw kind 3 jaar en 8 maanden is. Wij bekijken goed, voordat uw kind wordt ingeschreven, of wij kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind en of wij daarbij de eventueel benodigde ondersteuning kunnen bieden. Er wordt dan bijvoorbeeld contact opgenomen met de peuterspeelzaal. Zodra wij duidelijkheid hebben over de aanmelding krijgt u hier bericht over. In bijna alle situaties schrijven wij uw kind officieel in.
  • Als uit aanvullende informatie en gesprekken met u blijkt dat wij uw kind niet de ondersteuning kunnen bieden die hij of zij nodig heeft, nodigen wij u uit voor een gesprek. In dit gesprek zullen we u onze redenen voor afwijzing voorleggen. Wij zoeken samen met u naar een andere oplossing voor passend onderwijs aan uw kind. De toelating dient binnen 6 weken een feit te zijn, maar kan bij uitzondering verlengd worden naar 10 weken.
  • Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht een tijdelijke plaats aan te bieden.

Indien uw kind wordt toegelaten volgt de officiƫle inschrijving. Van de aanmelding en inschrijving krijgt u van ons een bevestiging. Na inschrijving neemt de toekomstige leerkracht voor de 4e verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op. Over en weer kunnen er dan nog vragen worden gesteld over het naar school gaan van uw kind. Om de overgang naar de basisschool te vergemakkelijken, maakt u met de leerkracht een afspraak voor de wenmomenten.

Als uw kind van school verandert

Bij verhuizing wordt de leerling toegelaten indien blijkt dat wij op onze school een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren.
Uiteraard geldt net als hierboven dat het eerste contact een gesprek met de directie is. Een rondleiding en kennismakingsbezoek zijn ook dan gebruikelijk.