Agenda overzicht

AUGUSTUS

 • 23 augustus – start nieuwe schooljaar

SEPTEMBER

 • 8 september – 19.00 uur: info avond groepen 3 en 8
 • 13 september – open podium groep 1/2
 • 20 september – 1e overleg met de leerlingenraad
 • 21 september – NIO groep 8
 • 24 september – Grote Peuterdag
 • 27 sept. t/m 1 okt. – startgesprekken voor ouders en kinderen groep 1 t/m 7
 • 29 september – kinderpostzegelactie

OKTOBER

 • 5 oktober – open podium groep 3/4
 • 6 oktober – start Kinderboekenweek met als thema “worden wat je wil”
 • 6 oktober t/m 17 november – project met als thema “worden wat je wil”
 • 11 oktober – schoolfotograaf
 • 13 oktober – fietscontrole
 • 14 oktober – studiedag; kinderen zijn vrij
 • 15 oktober – voorleeswedstrijd
 • 18 t/m 22 oktober – herfstvakantie
 • 25 oktober – kijkmiddag groep 3 t/m 8
 • 25 t/m 27 oktober – voorlopig advies groep 8
 • 27 oktober – hoofdluiscontrole

NOVEMBER

 • 1 november – 2e overleg met de leerlingenraad
 • 8 november – open podium groep 6
 • 16 en 18 november – oudergesprek groep 3
 • 17 november – afsluiting project “worden wat je wil”

DECEMBER

 • 1 december – pietenochtend groep 1 en 2
 • 3 december – Sinterklaasviering
 • 13 december – 3e overleg met de leerlingenraad
 • 20 december – Kerstviering
 • 24 december – margemiddag; kinderen zijn om 12.00 uur vrij
 • 27 december t/m 7 januari – kerstvakantie

JANUARI

 • 10 januari – studiedag; kinderen zijn vrij
 • 12 januari – hoofdluiscontrole
 • 17 januari – open podium groep 7
 • 26 januari – voorleesontbijt

FEBRUARI

 • 7 februari – 4e overleg met de leerlingenraad
 • 21 t/m 25 februari – voorjaarsvakantie
 • 28 februari – ’s morgens carnaval op school
 • 28 februari – margemiddag, kinderen zijn om 12.00 uur vrij

MAART

 • 2 maart – margedag, kinderen zijn vrij
 • 4 maart – rapport 1
 • 7 maart – open podium peuters Partou
 • 7 t/m 11 maart – week van de tien minutengesprekken
 • 9 maart – hoofdluiscontrole
 • 23 maart – kijkmiddag voor alle groepen
 • 28 maart – theoretisch verkeersexamen
 • 28 maart – 5e overleg met de leerlingenraad

APRIL

 • 1 april – mooi schoon actie (groep 3 t/m 8)
 • 4 april – open podium groep 5
 • 6 april – praktisch verkeersexamen
 • 6 april – schoolvoetbal
 • 8 april – Grote Peuterdag
 • 14 april – eiertikwedstrijd
 • 15 en 18 april – Goede Vrijdag en 2e Paasdag
 • 20 en 21 april – centrale eindtoets groep 8
 • 22 april – Koningsspelen samen met Partou
 • 25 april t/m 6 mei – meivakantie

MEI

 • 9 mei – start thema “ontdek de artiest in jezelf”
 • 11 mei – hoofdluiscontrole
 • 16 mei – tien minutengesprek groep 8 facultatief
 • 18 t/m 20 mei – schoolkamp groep 8
 • 26 en 27 mei – Hemelvaart en vrije dag
 • 30 mei – 6e overleg met de leerlingenraad

JUNI

 • 2 juni – sportdag; leerlingen groep 1 t/m 4 zijn vrij
 • 3 juni – margedag, leerlingen zijn vrij
 • 6 juni – 2e Pinksterdag
 • 27 juni – schoolreis groep 1 t/m 7

JULI

 • 1 juli – rapport 2
 • 4 juli – oudergesprek groep 1 t/m 6 facultatief
 • 5 en 7 juli – tien minutengesprek groep 7
 • 11 juli – 13.15 – 14.15 uur doordraai moment
 • 12 juli – musical groep 8
 • 15 juli – vossenjacht
 • 15 juli – 12.00 uur start zomervakantie